WBE De Lauwers

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is onder andere een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer.
De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.WBE De Lauwers is opgericht in 1988; in 2000 en 2002 heeft een fusie plaatsgevonden met naburige WBE’s, waardoor de totale oppervlakte 30.842 ha werd, waarvan het werkgebied 20.535 ha is. Momenteel (15 oktober 2015) telt de wbe 107 leden. Het is een actieve club die zich graag inzet voor de belangen van fauna en jagers in de gemeenten Kollumerland c.a.,  Achtkarspelen en delen van naburige gemeenten (zie ook kaart van WBE de Lauwers) en voor een goede communicatie met belanghebbenden, zoals Provinciebestuur, Gemeentebesturen, Politie, Vogelwachten, Skriezekrite, SBNL, Staatsbosbeheer, AIVD, etc.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.