Faunatellingen

De jagers van de WBE tellen meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied,
om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook
gelet op de gezondheid van de dieren.  Op basis van deze inzichten worden er in
voorkomende situaties ook maatregelen genomen om aan goed faunabeheer te doen.
Hieronder treft u een overzicht aan van tellingen zoals deze de afgelopen jaren
hebben plaats gevonden. Zodra er nieuwe gegevens bekend zijn zullen deze
overzichten worden aangevuld.Faunatellingen


Jaar HA's Haas Konijn Fazant Patrijs Houtduif Wilde eend Knobbel zwaan
                 
2007 2460 351 18 115 0 443 793 77
2008 2810 372 15 124 0 524 706 167
2009 2970 331 25 115 0 449 729 132
2010 2380 448 25 141 0 448 698 96
2011 3360 506 34 121 0 754 701 94
2012 3094 358 36 71 0 462 705 146
2013 3094 328 25 74 0 384 582 25
2014 3094 342 30 89 0 275 426 57
2015 3000 331 19 87 0 237 410 65
2016                
Jaar HA's Nijl gans Grauwe gans Canadese gans Kol gans Brand gans Indische Gans Verwilderde Gans
                 
2007 2460 0 648 13 5 1000 0 38
2008 2810 0 121 41 16 523 4 104
2009 2970 0 101 46 0 2 2 91
2010 2380 0 249 32 0 6 4 128
2011 3360 0 389 70 133 235 0 42
2012 3094 0 604 131 262 543 1 22
2013 3094 48 144 56 112 345 8 17
2014 3094 15 54 54 0 4 0 36
2015 3000 24 61 64 10 55 0 21
2016                
Jaar HA's Kraai Ekster Kauw Reiger Aalscholver Roek/Nesten
               
2007 2460 476 156 487 n.g. n.g. 85
2008 2810 471 164 483 310 n.g. 67
2009 2970 353 148 384 165 39 125
2010 2380 471 157 406 331 24 128
2011 3360 362 167 448 152 30 286/162
2012 3094 383 159 426 114 63 367/66
2013 3094 80 23 547 86 10 145/50
2014 3094 59 14 344 68 24 64/30
2015 3000 87 21 370 74 23 57/27
2016              
               
Jaar HA's Knobbelzwaan Meerkoeten
2006/2007 2460 217 714
2007/2008 2810 238 521
2008/2009 2970 251 519
2009/2010 2380 263 483
2010/2011 3360 160 265
2011/2012 3094 186 209
2012/2013 3094 227 197
2013/2014 3094 N.v.t. N.v.t.
2014/2015 3000 nvt nvt
2015/2016      


Resultaten van deze telling zijn van belang voor het toekomstig beleid!

     


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.