Bestuurssamenstelling en Werkgebied

WBE De Lauwers Bestuurssamenstelling

Voorzitter, dhr. R. Kramer
Secretaris, dhr. L. Bosma
Penningmeester, dhr. Th. Elzinga
2e Penningmeester, Jaap Elzinga
Lid algemeen, dhr. J. van der Sluis 
Lid algemeen,  dhr H. Boersma
Lid algemeen,  dhr P. Kramer


Werkgebied WBE De Lauwers

Het werkgebied van WBE De Lauwers beslaat een gebied van ongeveer 30.842 ha, waarvan 20.535 ha bejaagbaar. Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De blauwgroene lijn geeft de grens aan.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.